Strategické žaloby proti účasti verejnosti – pozvánka na seminár

Strategické žaloby proti účasti verejnosti – pozvánka na seminár

Zdroj: SAK, z dňa 7.12.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa seminára na tému „Strategické žaloby proti účasti verejnosti“ (anglicky SLAPP). ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2022 od 13.00 do 15.00 v budove SAK na Kolárskej ul. 4.

Ide o inštitút, ktorý sa zneužíva na zastrašovanie obhajcov ľudských práv, novinárov, a má za cieľ obmedzovať verejnú diskusiu. Cieľom prednášky je predstaviť túto problematiku, jej medzinárodný kontext a predovšetkým slovenské reálie na na príklade prípadových štúdií.

Tému predstaví a seminár bude viesť JUDr. Tomáš Langer, LL.M.

Workshop je súčasťou projektu Európskej komisie PATFox (Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression), ktorý na Slovensku zastrešuje MEMO 98.

Záujemcov poprosíme potvrdiť účasť na ivang@memo98.sk (Ivan Godársky) do pondelka 12.12.2022.