Oznam pre advokátskych koncipientov III. ročníka

Oznam pre advokátskych koncipientov III. ročníka

Zdroj: SAK, z dňa 23.1.2023

KOMPENZAČNÝ SEMINÁR v termíne 12.5.2023

Slovenská advokátska komora organizuje v termíne 12.5.2023 prostredníctvom programu Cisco Webex kompenzačný seminár vo forme videoškolenia určený pre advokátskych koncipientov III. ročníka, ktorí pred absolvovaním advokátskej skúšky spĺňajú podmienku dĺžky  koncipientskej praxe, ale nespĺňajú podmienku počtu absolvovaných seminárov v súlade so Vzdelávacím poriadkom.
Ak ste z objektívnych príčin neabsolvovali niektorý z hlavných seminárov z predchádzajúcich období, pošlite prosím žiadosť o absolvovanie kompenzačného seminára do 31.3.2023 pracovníčke odboru výchovy a vzdelávania PhDr. Barbore Soldán na e-mailovú adresu soldan@sak.sk. V žiadosti treba uviesť, ktorý neabsolvovaný seminár si chcete nahradiť + priame kontaktné údaje na Vás – tel. číslo a e-mailovú adresu.
Odbor výchovy a vzdelávania Vás zaeviduje do zoznamu žiadateľov a po uzávierke Vám pošle program s upresňujúcimi informáciami k prihláseniu na podujatie prostredníctvom Cisco Webex.

Odbor výchovy a vzdelávania