Vzdelávacie stredy na komore

Vzdelávacie stredy na komore

Zdroj: SAK, z dňa 14.3.2023

Vzdelávacie podujatia pre advokátov a koncipientov

Pozývame Vás na vzdelávacie podujatia organizované Slovenskou advokátskou komorou. Zmena programu vyhradená. Aktuálne a podrobné informácie o obsahu školení
a školiteľoch nájdete na www.sak.sk, newsletteri a na sociálnych sieťach komory Linked In a Facebook.

Ďalšie informácie o podujatiach vám ochotne poskytne:

Natália Egyeg Šenkárová,
egyeg-senkarova@sak.sk,
odbor výchovy a vzdelávania SAK.

Pokiaľ ide o advokátskych koncipientov, nižšie uvedené podujatia netvoria súčasť povinného cyklického vzdelávania. Ponúkajú možnosť prehĺbiť si vedomosti aj takouto formou na dobrovoľnej báze.

Registrácia na najbližšie podujatia:

15.3.2023, 9:00 - 11:30
JUDr. Oliver Buhala, PhD.
Právo spoločníkov kapitálových obchodných spoločností na informácie

15.3.2023, 10:30 - 16:00
JUDr. Marek Valachovič PhD.
Vybrané problémy vlastníctva a správy bytov a nebytových priestorov

22.3.2023, 13:00 - 16:00
JUDr. Igor Ribár
Problematika drogovej trestnej činnosti

29.3.2023, 9:30 - 12:30
JUDr. Andrej Poruban PhD.
Obchodnoprávne presahy v pracovnom práve

19.4.2023, 13:00 - 16:00
JUDr. Moravčíková Andrea PhD.
Zmluva o dielo
REGISTRÁCIA TU

3.5.2023, 9:00 - 12:00
Mgr. Peter Serina
Čo s disciplinárnym návrhom, keď som vyjadrením k sťažnosti nevybavil vec
REGISTRÁCIA TU

10.5.2023, 13:00 - 16:00
Mgr. et Mgr. Ondrej Kubik PhD.
Psychologicko-právne aspekty kajúcnikov v trestnom konaní
REGISTRÁCIA TU

17.5.2023, 13:00 - 16:30
JUDr. Bronislava Pavelková PhD.
Špecifiká konania o vysporiadanie BSM
REGISTRÁCIA TU

24.5.2023, 15:30 - 17:30
Mgr. Mag. Miriam Nehajová
Názov témy bude upresnený
REGISTRÁCIA TU