Tlačové vyhlásenie SAK k zastaveniu reformy trestného práva

Tlačové vyhlásenie SAK k zastaveniu reformy trestného práva

Zdroj: SAK, z dňa 28.6.2023

Tlačové vyhlásenie Slovenskej advokátskej komory k zastaveniu reformy trestného práva:

"Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes (28.06.2023) procedurálnym návrhom zahodili do koša vládny návrh novely Trestného zákona, ktorý mohol aspoň čiastočne priblížiť tento kódex k parametrom obvyklým vo vyspelých európskych právnych poriadkoch. Slovenská advokátska komora mala viaceré výhrady voči predloženému zneniu, ktoré bolo podľa nášho názoru v opravovaní pokriveného nastavenia Trestného zákona málo ambiciózne. Napriek tomu, ak by návrh poslanci v predloženej podobe schválili, išlo by o významnú opravu slovenskej trestnej politiky, nesprávne nastavenej zákonom z roku 2005. Táto novela teda nepochybne mohla Slovensko v oblasti trestnej politiky konečne viac priblížiť Európe. Na ďalšie neurčité obdobie tak jedinou šancou na korekcie aspoň niektorých excesov platného Trestného zákona bude môcť byť len rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR. Tá však nemôže nahradiť potrebu systémovej a odborne pripravovanej reformy, po ktorej dlhé roky volá celá odborná verejnosť.“

Foto MS SR (členovia pracovných skupín z jednotlivých oblastí justície, ktorí mesiace pracovali na návrhu novely)