LETNÝ SEMINÁR ADVOKÁTOV 2024

LETNÝ SEMINÁR ADVOKÁTOV 2024

Zdroj: SAK, z dňa 8.4.2024

Slovenská advokátska komora organizuje v dňoch 30.5. – 1.6.2024 letný seminár advokátov v hoteli  Partizán na Táľoch.                                                                                                                                                                

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom webového portálu komory  www.sak.sk  v privátnej sekcii „Vzdelávanie a podujatia“  vyplnením elektronickej prihlášky.

Otvorenie prihlasovania v prvej etape: 22.4.2024  od 11:00 h

V čase naplnenia limitu kapacity izieb prihlasovanie uzatvoríme. Druhú etapu otvoríme po spracovaní  zaregistrovaných prihlášok a zistení  ďalšej voľnej kapacity lôžok.

Otvorenie prihlasovania v druhej etape: 10.5.2024 od 11:00 h

Maximálny limit budeme počas otvorenia priebežne upravovať do obsadenia všetkých lôžok.

Termín uzávierky prihlášok: 14.5.2024 o 24:00 h 

Účastnícky poplatok za seminár je 180 € vrátane rautu.

 

PROGRAM:

štvrtok 30.5.2024

20:00 – 21:00 h

Moderovaná diskusia so známou osobnosťou zo sveta športu.

Pozvanie prijal hosť pplk. Mgr. Matej Tóth

 

piatok 31.5.2024

10:00 – 12:00 h

panelová diskusia na tému Aktuálny stav trestnej legislatívy SR

lektori: JUDr. Peter Šamko, sudca KS v Bratislave

JUDr. Jozef Kandera, prvý námestník generálneho prokurátora SR

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., podpredseda SAK

 

15:00 – 17:00 h

panelová diskusia na tému Autorské právo verzus vlastnícke právo – súbeh či konkurencia?

lektori: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.,  PF Trnavskej univerzity v Trnave,  

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., člen predsedníctva SAK

 

20:00 h  slávnostný raut

 

sobota 1.6.2024

10:00 – 12:00 h

prednáška na tému: V zdravom tele zdravý duch

lektor: prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD., dekan FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave

 

Slovenská advokátska komora organizuje v rámci programu letného seminára advokátov aj v tomto roku športové podujatia, ktorých sa môžete v prípade záujmu zúčastniť:

 

15. ročník advokátskeho golfového turnaja

Termín: štvrtok 30.5.2024 od 13:00h na Sliači, Tri Duby Golf Resort

Organizátor: Mgr. Ján Kutan

Prihlásiť sa môžete: cez online formulár https://forms.office.com/e/6xtfF6bSEh

Prihlásenie cez formulár SKGA bude záujemcom sprístupnený neskôr

Kontakt: turanova@sak.sk

 

4. ročník Jarnej advokátskej klasiky (cyklistika)

Termín: štvrtok 30.5.2024 o 14:00h na Táľoch

Organizátor: JUDr. Martin Krakovský

Prihlásiť sa môžete: prostredníctvom formulára https://forms.office.com/e/z23aK9wvdc

Kontakt: krakovsky@advocat.sk

 

5. ročník futbalového turnaja

Termín: piatok 31.5.2024 v čase medzi 10.00 – 18.00 h v obci Hronec (16 minút autom od hotela Partizán)

Organizátor: Mgr. Ján Kutan

Prihlásiť sa môžete: prostredníctvom formulára  https://forms.office.com/e/ce5NuRGFra

Kontakt: turanova@sak.sk

 

1. ročník volejbalového turnaja

Termín: piatok 31.5.2024, čas upresníme na základe dohody s hotelom

Organizátor: JUDr. Kvetoslava Živčáková

Prihlásiť sa môžete: prostredníctvom formulára  https://forms.office.com/e/yZXVc8aTH1

Kontakt: zivcakova@akzivcakova.sk

 

Lekcia jogy pre ženy (vhodné aj pre začiatočníčky)

Termín: 31.5.2024, ráno - čas upresníme

Organizátor: JUDr. Monika Rafajová

Prihlásiť sa môžete na rafajova@micinsky.com

 

Bedminton (vhodný aj pre začiatočníkov/čky)

Termín: 31.5.2024, čas upresníme

Formát hry sa upresní podľa počtu prihlásených

Organizátor: JUDr. Monika Rafajová

Prihlásiť sa môžete na rafajova@micinsky.com

 

Tešíme sa na Vašu účasť.