Vzdelávacie stredy I. polrok 2021

Vzdelávacie stredy I. polrok 2021

Zdroj: SAK, z dňa 1.2.2021

Pozývame Vás na podujatia organizované regionálnymi zástupcami SAK. Zmena programu vyhradená. O online prihlasovacích formulároch vás budeme včas informovať.
Ďalšie informácie o podujatiach vám ochotne poskytne Natália Egyeg Šenkárová, egyeg-senkarova@sak.sk, odbor výchovy a vzdelávania SAK.
Pokiaľ ide o advokátskych koncipientov, nižšie uvedené podujatia netvoria súčasť povinného cyklického vzdelávania. Ponúkajú možnosť prehĺbiť si vedomosti aj takouto formou na dobrovoľnej báze.

Na prednáškach sa môžete zúčastniť online prostredníctvom programu Cisco Webex.

Cena prednášok: 9€


Vzdelávacie podujatia pre advokátov a koncipientov

3. februára — 23. júna 2021


Téma:        Zákonné domnienky otcovstva

Termín:           3.2.2021, 9:00 - 10:30

Rečník:      Mgr. Mgr. Peter Serina

____________________________

Téma:        Zmluvné podmienky FIDIC

Termín:           10.2.2021, 14:00 - 15:30

Rečník:      JUDr. Lukáš Klee LL.M., PhD.

____________________________

Téma:        Podmienky výkonu väzby z pohľadu judikatúry ESĽP a odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučenia

Termín:            17.2.2021, 9:00 - 12:00

Rečník:      JUDr. Marica Pirošková

____________________________

Téma:         Keeping Mentally Fit in your professional life: What they do not teach you in Law School

Termín:            24.2.2021, 15:00 - 16:30

Rečník:      Chris Owen

____________________________

Téma:         Advokátske právo - časť I. - Trestné činy advokátov 

Termín:            3.3.2021, 9:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

Rečník:      JUDr. Ján Havlát

____________________________

Téma:         Cash Flow - analýzy možných príčin negatívneho cash-flow, stabilizácia cash 

Termín:            10.3.2021, 13:00 - 16:00

Rečník:      Ing. Katarína Serinová

____________________________

Téma:         Tvorba strategického podnikateľského plánu 

Termín:            17.3.2021, 9:30 - 11:30

Rečník:      Ing. Soňa Sopóci

____________________________

Téma:         Novinky z daňovej kuchyne 2021

Termín:            24.3.2021, 10:00 - 12:00

Rečník:      Ing. Branislav Kováč

____________________________

Téma:         Výživné pre plnoleté osoby, výživné z hľadiska CMP a jeho aplikácia v praxi

Termín:            31.3.2021, 9:00 - 13:00

Rečník:      JUDr. Vladimíra Slobodvá

____________________________

Téma:         Výkon zákonného záložného práva k bytom a nebytovým priestorom

Termín:            7.4.2021, 9:00 - 12:00

Rečník:      JUDr. Marek Valachovič, PhD.

____________________________

Téma:         Procesnoprávna ochrana obetí s akcentom na vypočúvanie zraniteľných obetí

Termín:            14.4.2021, 15:30 - 17:30

Rečník:      JUDr. Ondrej Laciak, PhD., Doc., JUDr. Radovan Blažek, PhD.

____________________________

Téma:         Home office a podmienky jeho realizácie 

Termín:            28.4.2021, 9:00 - 10:30

Rečník:      Doc. JUDr. Juraj Hamulák, PhD.

____________________________

Téma:         Nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka, neplatnosť právneho úkonu

Termín:            5.5.2021, 9:00 - 11:00

Rečník:      Juraj Gyárfáš, LL.M.

____________________________

Téma:         Stavebný zákon

Termín:            12.5.2021, 9:00 - 12:00

Rečník:      Mgr. Ján Škrobák, PhD.

____________________________

Téma:         Návrh zmien v advokátskych predpisoch 

Termín:            19.5.2021, 9:00 - 11:00

Rečník:     JUDr. Ján Havlát, JUDr. Zuzana Čížová

____________________________

Téma:         Rozhodnutia Súdneho dvora v prejudiciálnom konaní 

Termín:            26.5.2021, 9:00 - 12:00

Rečník:      Mgr. Michal Kianička

____________________________

Téma:         Vysporiadanie BSM a otázka valorizácie investícií uskutočnených za trvania manželstva 

Termín:            2.6.2021, čas bude upresnený

Rečník:      doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD., PFUK

____________________________

Téma:         Riešenie medzinárodných obchodných sporov

Termín:            9.6.2021, 9:00 - 12:00

Rečník:      JUDr. Ľudovít Mičinský

____________________________

Téma:         Predaj a prenájom nehnuteľností z pohľadu DPH

Termín:            16.6.2021, 9:00 - 12:00

Rečník:      Ing. Matúš Vagasský

____________________________

Téma:         Účtovníctvo, likvidácia s.r.o.

Termín:            23.6.2021, 9:00 - 16:00

Rečník:      Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

____________________________

Téma:         Exkurz do rakúskeho občianskeho procesného práva

Termín:            30.6.2021, 10:00 - 12:00

Rečník:      Leon Kopecký

____________________________


Galéria