ODPOČÚVANIE: BOJ S KRIMINALITOU, ČI OBAVY?

ODPOČÚVANIE: BOJ S KRIMINALITOU, ČI OBAVY?

Zdroj: SAK, z dňa 24.6.2011

ODPOČÚVANIE: BOJ S KRIMINALITOU, ČI OBAVY?

(16.04.2011; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; por. 1/15; PREDAJŇOVÁ Andrea)

Natália ŽEMBOVÁ, moderátorka:

"Ministerka spravodlivosti sa pustila do boja s kriminalitou. Pri jej objasňovaní má dostať väčší priestor odpočúvanie. Nový návrh Trestného poriadku rozširuje možnosť použiť odposluchy ako dôkaz na súde. Prokuratúra tento krok víta. Obavy však majú advokáti a koaliční partneri."

Andrea PREDAJŇOVÁ, redaktorka:

"Polícia v minulosti odpočúvala prokurátora z Lučenca. Podozrievala ho z korupcie. Išlo o jeden konkrétny skutok. Pri odpočúvaní však zistila, že sa dopustil aj ďalších trestných činov. A práve toto vyvolalo u právnikov otázniky. Niektorí tvrdili, že nové skutočnosti sa nemôžu použiť pred súdom ako dôkaz, lebo neboli predmetom odpočúvania. Iní tvrdili opak. A práve túto nejednoznačnosť má odstrániť nový Trestný poriadok."

Peter BUBLA, hovorca Ministerstva spravodlivosti SR:

"Zistené skutočnosti bude možné bez pochybností použiť ako dôkaz v inom konaní po splnení zákonných podmienok."

PREDAJŇOVÁ:

"Prokurátori tento krok vítajú. Spružní to ich prácu."

Jozef ČENTÉŠ, Trestný odbor Generálnej prokuratúry SR:

"Preto sa navrhuje to, aby sa to mohlo použiť v inej trestnej veci aj v prípade, ak nie je začaté trestné konanie, ale musí ísť buď o trestný čin korupcie, zločin, jednoducho najzávažnejšie delikty."

PREDAJŇOVÁ:

"Naopak výhrady majú advokáti. Hovoria o zásahu do ústavných práv občanov. Zároveň vyslovujú obavy."

Ondrej MULARČÍK, Slovenská advokátska komora:

"Keď sa bude rozširovať ustanovenie o používaní informačno‑technických prostriedkov, tak sa vytvorí ďaleko väčší priestor na manipuláciu a špekuláciu."

J. ČENTÉŠ:

"Je CD‑čko, je prepis a keby niekto mal pochybnosť, tak si môže vypočuť to CD‑čko a konfrontovať to s tým, čo je v tom písomnom prepise."

PREDAJŇOVÁ:

"Návrh ministerky ŽITŇANSKEJ sa nepozdáva nielen opozícii, ale aj niektorým koaličným poslancom."

Gábor GÁL, poslanec NR SR:

"Podľa dnešného platného právneho stavu je civilná kontrola v odpočúvaní, dá sa povedať, nemožná. Ešte rozšíriť možnosť odpočúvania o ďalšie takéto kvázi voľné odpočúvania, považujeme za problematické."

Róbert KALIŇÁK, poslanec NR SR, exminister vnútra:

"Si myslím, že nie je možné ani diskutovať, dokiaľ koalícia nevysvetlí tie problémy, ktoré s odpočúvaním má už teraz."

PREDAJŇOVÁ:

"Dôležité slovo však nakoniec budú mať samotní poslanci, ktorí pri hlasovaní rozhodnú o odpočúvaní. Vládny návrh z dielne ministerky Lucie ŽITŇANSKEJ by mali dostať na stôl na májovej schôdzi."