Advokáciu si uctili šachovým turnajom

Advokáciu si uctili šachovým turnajom

Zdroj: SAK, z dňa 24.6.2011

Advokáciu si uctili šachovým turnajom

(23.05.2011; www.webnoviny.sk; Slovensko, s. ‑; SITA)

Týmto podujatím advokácia kladie dôraz na spolupôsobenie jednotlivých právnických povolaní nielen v odbornej sfére, ale aj v priateľskej súťaživej atmosfére mimo súdnych siení a oficiálnych miest.

Držitelia hlavných a osobitných cien šachového turnaja "ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA" (zľava: IM Peter Petrán, WIM Zuzana Borošová, GM Igor Stohl, IM Tomáš Kulhánek a Juraj Gallo).

BRATISLAVA 23. mája (WBN/PR) ‑ Slovenská advokátska komora a Nadácia slovenskej advokácie v spolupráci s odbornými partnermi a šachovým klubom ŠK Slovan Bratislava zorganizovali už IV. ročník medzinárodného šachového turnaja "ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA" s podtitulom Ad honorem JUDr. Júliusa Kozmu.

Šachový turnaj sa uskutočnil v dňoch 13. ‑ 14. mája 2011 v priestoroch Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej ulici v Bratislave pri príležitosti prijatia zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii. Ako uviedol JUDr. Tomáš Borec, predseda Slovenskej advokátskej komory: "Toto je jeden z najlepších spôsobov, ako zapojiť sily, myseľ i nadanie všetkých účastníkov a precvičiť sa vo vytrvalosti."

Podujatím advokácia kladie dôraz na spolupôsobenie jednotlivých právnických povolaní nielen v odbornej sfére, ale aj v priateľskej súťaživej atmosfére mimo súdnych siení a oficiálnych miest. Účastníkmi boli preto advokáti, prokurátori, sudcovia, notári, exekútori, advokátski koncipienti, čakatelia na výkon ostatných právnických povolaní, kolegovia z právnickej akademickej obce a študenti právnických fakúlt, podnikoví právnici a pozvaní hostia. Právo účasti mali registrovaní aj neregistrovaní šachisti. Turnaj účasťou poctili okrem zástupcov zo Slovenska aj kolegovia z Českej republiky, Poľska a zástupca Maďarského veľvyslanectva.

Po skončení podujatia sa odovzdávali tri hlavné ceny a tri osobitné ceny ‑ najlepší šachista ‑ advokát, najlepšia šachistka a najlepší neregistrovaný hráč. Víťazom turnaja sa stal GM Igor Stohl, 2. miesto obsadil český advokát IM Tomáš Kulhánek a o 3. miesto sa podelili WIM Zuzana Borošová a IM Peter Petrán. Osobitnú cenu v kategórii najlepší šachista advokát získal IM Tomáš Kulhánek, titul najlepšia žena šachistka si odniesla WIM Zuzana Borošová a ocenenie najlepší neregistrovaný hráč získal Juraj Gallo.

Šachový turnaj s podtitulom Ad honorem JUDr. Júliusa Kozmu mal za cieľ okrem povzbudenia ducha kráľovskej hry uctiť si pamiatku významného kolegu, prvého slovenského medzinárodného šachového majstra a dlhoročného šéfredaktora denníka Šport a čestného patróna šachového turnaja JUDr. Júliusa Kozmu.

Slovenskej advokátskej komore

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca viac ako 5 000 advokátov a 2 000 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Orgány advokácie sú: konferencia advokátov, predsedníctvo a revízna a disciplinárna komisia. Predsedníctvo tvorí 9 členov a traja náhradníci. Revízna komisia pozostáva z 9 členov a troch náhradníkov. Disciplinárna komisia sa skladá z 31 členov a 10 náhradníkov a pracuje v trojčlenných disciplinárnych senátoch. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania. Sťažnosti šetrí Revízna komisia SAK.