Podpisovanie mandátnym certifikátom na preukaze Starcos 3.0 je neplatné

Podpisovanie mandátnym certifikátom na preukaze Starcos 3.0 je neplatné

Zdroj: SAK, z dňa 16.8.2021

DTCA a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa obrátili na Slovenskú advokátsku komoru, pretože detegovali zvýšené počty podpisov so zrušenými (revokovanými) kvalifikovanými certifikátmi od firmy První certifikační autorita (I.CA) zo systémových záznamov (logov) centrálnej elektronickej podateľne, v ktorých sa zaznamenávajú overenia podpisov z podaní doručovaných do elektronických schránok orgánov verejnej moci využívajúcich centrálnu elektronickú podateľňu z ústredného portálu verejnej správy.

Zjednodušene, boli zaznamenané podania, ktoré boli podpísané mandátnym certifikátom z preukazu Starcos 3.0. Mandátne certifikáty vydané na preukazoch typu Starcos 3.0 však boli zo strany I.CA v noci zo 7.8.2021 na 8.8.2021 revokované (zrušené). Podanie autorizované (tj. podpísané) takýmto certifikátom môže byť úradom, ktorému bolo adresované, zamietnuté.

Ako je možné, že Vám cez Ústredný portál verejnej správy systém umožnil dokument podpísať?

Aplikácia D.Signer na ÚPVS umožňuje podpisovať aj v prípade, že kvalifikovaný certifikát podpisu bol zrušený (revokovaný), pretože kontroluje iba dátum, do ktorého bol certifikát vydaný (napr. od 10.1.2021 do 10.1.2022) a nekontroluje či bol zrušený (revokovaný).

Nepoužívajte k autorizácii (tj. k podpisu) mandátny certifikát uložený na el. preukaze advokáta typu Starcos 3.0. Ak si nie ste istý, či je Váš certifikát platný, môžete využiť funkciu overenia podpisu (certifikátu) prostredníctvom elektronickej schránky v časti „Detail podpisu" alebo „Overiť podpisy“. Ak totiž odošlete podanie podpísané so zrušeným kvalifikovaným certifikátom, úrady ho môžu zamietnuť alebo odložiť, pričom v niektorých konaniach nie sú povinné vás o odložení informovať.

V aplikácii D.Signer ste mali systémové hlásenie, že bol dokument podpísaný a táto svietila zelene?

Áno, je to tak, dokument sa Vám podarilo úspešne podpísať aj „starým“ certifikátom, ale aplikácia D.Signer certifikát neoveruje automaticky (viď. Text vyššie). Informácia o úspešnom podpísaní sa zobrazí aj priamo vo formulári elektronického podania. Podrobnosti o podpise a jeho platnosti nájdete v časti „Detail podpisu“ – „Výsledok informatívneho overenia“

Akékoľvek podanie alebo dokument autorizované (tj. podpísané) mandátnym certifikátom z preukazu typu Starcos 3.0 po 7.8.2021 môže byť zamietnuté. Neautorizujte (tj. nepodpisujte) podania týmito certifikátmi.

Ak nedisponujete platným mandátnym certifikátom na preukaze novšieho typu (Starcos 3.5, alebo Starcos 3.7), viete si tento zabezpečiť vydaním na komore. Termín vydania certifikátu viete rezervovať na tejto stránke KLIKNITE TU. Pre viac informácií KLIKNITE TU.

Neviete si s niečím poradiť a nenašli ste odpoveď na Vašu otázku na stránke?

Kontaktujte komoru na office@sak.sk a ako predmet uveďte DOPYT - Elektronický preukaz a certifikáty.