Prihlasovanie do elektronickej schránky po 31.12.2022

Prihlasovanie do elektronickej schránky po 31.12.2022

Zdroj: SAK, z dňa 25.10.2022

·        Funkcionalita prihlasovania sa do elektronickej schránky a ostatných portálov verejnej správy bude aj po zneplatnení kvalifikovaných certifikátov na starých občianskych preukazoch k 31.12.2022 naďalej možná. Na autentifikáciu pomocou eID v procese prihlásenia sa naďalej zadáva len bezpečnostný osobný kód (BOK).

·        Po splnení nevyhnutnej požiadavky pri prístupe k elektronickým službám (prihlásení sa) bude aj po 31.12.2022 naďalej možné elektronické podania autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom pomocou mandátneho certifikátu na Advokátskom  preukaze, tak ako doposiaľ.

Pozn.: Platí to za predpokladu, že na elektronické podpisovanie používate práve kvalifikovaný mandátny certifikát na Vašom Advokátskom preukaze.

·        Zároveň platí, že MIRRI pripravuje legislatívne opatrenia, aby aj po 31.12.2022 bolo možné  na staré občianske preukazy vydať iný typ kvalifikovaného certifikátu pre vytváranie tzv. Uznaného spôsobu autorizácie. Tento spôsob autorizácie podľa pripravovanej právnej úpravy umožní autorizáciu všetkých podaní, kde to nezakazuje osobitý predpis.

·        V prípade, že sa rozhodnete pre vydanie nového občianskeho preukazu, je potrebné v následnom  období požiadať o vystavenie nových certifikátov aj na Advokátsky preukaz. Číslo občianskeho preukazu slúži v zmysle legislatívy ako identifikátor držiteľa v mandátnom certifikáte, preto nie je možné pri zmene dokladov mandátny certifikát obnoviť elektronicky. V prípade výmeny občianskeho preukazu teda odporúčame najneskôr po najbližšom obdržaní upozornenia o blížiacej sa expirácii certifikátov na Advokátskom preukaze nechať si vydať nové certifikáty na Advokátsky preukaz, s predložením aktuálneho dokladu totožnosti.