Súdy začínajú doručovať úradnú poštu do elektronických schránok

Súdy začínajú doručovať úradnú poštu do elektronických schránok

Zdroj: SAK, z dňa 2.11.2016

(02.11.2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 3/18; Elena Koritšánska / Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor:

"Súdy od včera komunikujú aj elektronicky. Všetky súdne rozhodnutia a predvolania na pojednávania už zasielajú aj elektronickou poštou. Fyzickým osobám, ktoré si schránku neaktivovali, však budú písomnosti naďalej posielať klasickou poštou."

Elena Koritšánska, redaktorka:

"Od 1. novembra sú všetky úrady aj samosprávy povinné komunikovať aj elektronicky. Súdy posielajú písomnosti do elektronickej schránky iba tým právnickým a fyzickým osobám, ktoré už majú aktivovanú schránku cez portál Slovensko.sk. Štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková však vysvetľuje, aké následky bude mať situácia, ak si človek napríklad nepozrie elektronicky doručený rozsudok súdu."

Mária Kolíková, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti:

"Bude to presne ten istý dôsledok, ako keď mu príde rozhodnutie domov a on naňho nijako nereaguje. To znamená, napríklad môže mu uplynúť lehota na opravný prostriedok. Je určite vhodné, ak má niekto aktivovanú schránku, aby využíval notifikácie či už e‑mailom alebo cez SMS, aby vedel včas, že mu tam nejaký dokument prišiel."

Elena Koritšánska:

"Bežným občanom, ktorí si zatiaľ elektronickú schránku cez portál Slovensko.sk neaktivovali, však budú súdy naďalej posielať písomnosti klasickou poštou. Rovnako advokáti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú povinní elektronickú schránku si aktivovať. Povinnosť však platí pre právnické osoby. V tomto prípade konateľov obchodných spoločností, ktorými je takmer 1 400 advokátskych kancelárií. Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť do konca roka. Od 1. januára 2017 s nimi už súdy budú komunikovať iba elektronicky. Koľko z nich už elektronicky komunikuje, Slovenská advokátska komora nevie spresniť. K tejto zmene však pristupuje pozitívne. Pokračuje Tomáš Illeš z komory."

Tomáš Illeš, Slovenská advokátska komora:

"Prínos takejto elektronickej komunikácie spočíva najmä v časovej efektivite a šetrením nákladov, ktoré sú spojené s komunikáciou s orgánmi verejnej moci."

Elena Koritšánska:

"To, či sú na elektronickú komunikáciu pripravené všetky inštitúcie, úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu nespresnil. IT expert Ľubor Illek zo Slovensko.Digital má ale pochybnosti."

Ľubor Illek, Slovensko.Digital:

"Nie sú žiadne dostupné systematické informácie, že ktoré agendy áno, kde nie, ktorý úrad je pripravený nakoľko, odkedy presne to začne ktorý úrad používať, čo vyvoláva veľkú neistotu."

Elena Koritšánska:

"Dodajme, že na aktiváciu elektronickej schránky a na elektronickú komunikáciu s úradmi je potrebné mať občiansky preukaz s čipom."