Prieskum medzi advokátmi COVID -19 2. vlna - výstup na rokovanie na MS SR

Prieskum medzi advokátmi COVID -19 2. vlna - výstup na rokovanie na MS SR

Zdroj: SAK, z dňa 19.10.2020

Na dnešnom stretnutí na MSSR s pani ministerkou spravodlivosti M. Kolíkovou a predsedami krajských súdov prezentovali zástupcovia SAK aj výsledky prieskumu medzi advokátmi, ktorý sme realizovali v uplynulých dňoch.

Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 20 percent aktívnych advokátov na Slovensku, takže ide o významnú vzorku. Týmto ďakujeme veľmi pekne každému advokátovi, ktorý tejto aktivite venoval čas a energiu.

Advokáti mali možnosť v otvorenej otázke vyjadriť svoje názory, pripomienky, či sa na niečo opýtať. V dokumente pripravenom pre Ministerstvo sú vybrané najčastejšie sa opakujúce relevantné odpovede k téme. Najviac početné boli vyjadrenia k nedodržiavaniu opatrení na súdoch, k nejednotnej praxi jednotlivých súdov/sudcov pri vytyčovaní/odročovaní pojednávaní. Advokáti využili aj možnosť vyjadriť svoj názor na to, či sa za tejto situácie majú konať pojednávania. Taktiež navrhujú viacero možných postupov .

Z odpovedí samotných, ale aj z ich rôznorodosti a často protirečenia môžeme vyvodiť záver práve to, že by bolo vhodné na súdoch nastaviť jednotné pravidlá a postupy vzhľadom na mimoriadnu situáciu v ktorej sa nachádzame.Toto posolstvo sme komunikovali aj smerom k ministerstvu.

SAK sa bude venovať aj ostatným témam a otázkam, ktoré vyplynuli z tohto prieskumu.

  Výsledky prieskumu medzi advokátmi DRUHÁ VLNA COVID-19

Galéria