SK / EN / DE 

Kontakty : Regionálna kancelária v Košiciach SAK

Regionálna kancelária v Košiciach SAK

 

Regionálna kancelária v Košiciach SAK

Floriánska 19, budova EURODOM, 3.poschodie, 040 01 Košice

Mgr. Alica Turanová

+421 911 179 325 / turanova@sak.sk