Nadácia slovenskej advokácie

Nadácia sa okrem svojich stanovených cieľov sústredí na zapojenie sa čo najväčšieho počtu advokátov, koncipientov, ale aj študentov práva do vzájomnej spolupráce pri poskytovaní nezištnej pomoci ľuďom v núdzi a ľuďom bez riadneho prístupu k právnym službám.

Takto dokážeme zmeniť život v regiónoch a spojiť advokátov do projektov, ktoré majú dlhodobý význam a vplyv na zdravšiu spoločnosť.

Nadácia slovenskej advokácie