Predsedníctvo SAK

Členovia predsedníctva sú volení Konferenciou advokátov na obdobie štyroch rokov, Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.

Predseda

JUDr. Viliam KARAS, PhD.Predseda SAK
karas@sak.sk

KARAS Viliam JUDr.

Pôsobnosť:

 • advokátske skúšky
 • legislatívna činnosť
 • mediálna oblasť
 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom predsedníctva komory pri výkone ich kompetencií
 • všetky ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

Podpredsedovia

JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ Podpredsedníčka SAK
hromcova@sak.sk

HROMCOVÁ Magdaléna JUDr.

Pôsobnosť:

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov

doc. JUDr. Ondrej LACIAK, PhD. Podpredseda SAK
laciak@sak.sk

LACIAK Ondrej JUDr.

Pôsobnosť:

 • zahraničná agenda 
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie

JUDr. Martin PUCHALLA, PhD. Podpredseda SAK
puchalla@sak.sk

PUCHALLA Martin JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad problematikou trestných stíhaní advokátov 

Členovia

Mgr. Ján KUTANČlen predsedníctva SAK
kutan@sak.sk

KUTAN Ján Mgr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad elektronizáciou 

JUDr. Zuzana ČIŽOVÁČlen predsedníctva SAK
cizova@sak.sk

ČIŽOVÁ ZUZANA JUDr.

Pôsobnosť:

Mgr. Alexandra ČIŽMÁRIKOVÁČlen predsedníctva SAK
cizmarikova@sak.sk

 ČIŽMÁRIKOVÁ Alexandra Mgr.

Pôsobnosť:

  Mgr. Richard KARKÓ Člen predsedníctva SAK
  karko@sak.sk

  KARKÓ Richard Mgr.

  Pôsobnosť:

  JUDr. Ľudovít MIČINSKÝ Člen predsedníctva SAK
  micinsky@sak.sk

  MIČINSKÝ Ľudovít JUDr.

  Pôsobnosť:

  Náhradníci

  JUDr. Marian HARŠÁNYNáhradný člen predsedníctva SAK
  harsany@sak.sk

  HARŠÁNY Marian JUDr.

  Pôsobnosť:

  Mgr. Viktória HELLENBART Náhradný člen predsedníctva SAK
  hellenbart@sak.sk

  HELLENBART Viktória Mgr.

  Pôsobnosť:

  JUDr. Peter ERDŐS Náhradný člen predsedníctva SAK
  erdos@sak.sk

  ERDŐS Peter JUDr.

  Pôsobnosť: