Predsedníctvo SAK

Členovia predsedníctva sú volení Konferenciou advokátov na obdobie štyroch rokov, Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.

Predseda

JUDr. Tomáš BORECPredseda SAK
borec@sak.sk

BOREC Tomáš JUDr.

Pôsobnosť:

 • advokátske skúšky
 • dohľad nad elektronizáciou činností komory s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Tomášom Illešom a Mgr. Jánom Kutanom
 • legislatívna činnosť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Viliamom Karasom, PhD.
 • mediálna oblasť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Tomášom Illešom, JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD. a Mgr. Jánom Kutanom
 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom predsedníctva komory pri výkone ich kompetencií
 • všetky ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

Podpredsedovia

JUDr. Tomáš ILLEŠPodpredseda SAK
illes@sak.sk

ILLEŠ Tomáš JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad webovou stránkou komory s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s Mgr. Kutanom a JUDr. Šiškom

doc. JUDr. Ondrej LACIAK, PhD. Podpredseda SAK
laciak@sak.sk

LACIAK Ondrej JUDr.

Pôsobnosť:

 • zahraničná agenda s tým, že v oblasti medzinárodných vzťahov bude spolupracovať s JUDr. Martinom Puchallom, PhD. a JUDr. Karolom Šiškom
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie

Členovia

JUDr. Andrea HAVELKOVÁČlen predsedníctva SAK
havelkova@sak.sk

JUDr.Havelková Andrea

Pôsobnosť:

 • kultúrno-spoločenská oblasť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Magdalénou Hromcovou a JUDr. Mariánom Haršanym

JUDr. Ján HAVLÁTČlen predsedníctva SAK
havlat@sak.sk

JUDr.Havlát Ján

Pôsobnosť:

 • vzdelávacia činnosť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD.
 • dohľad nad problematikou neoprávneného poskytovania právnych služieb s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Andreou Havelkovou
 • dohľad nad vydávaním zbierky disciplinárnych rozhodnutí s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Zuzanou Čížovou, JUDr. Petrom Štrpkom, PhD. a JUDr. Ľubomírom Hrežďovičom

Mgr. Richard KARKÓČlen predsedníctva SAK
karko@sak.sk

KARKÓ Richard Mgr.

Pôsobnosť:

 • ekonomický úsek

JUDr. Viliam KARAS, PhD.Člen predsedníctva SAK
karas@sak.sk

KARAS Viliam JUDr.

Pôsobnosť:

Mgr. Ján KUTANČlen predsedníctva SAK
kutan@sak.sk

KUTAN Ján Mgr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad webovou stránkou komory s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Tomášom Illešom a JUDr. Karolom Šiškom

JUDr. Martin PUCHALLA, PhD.Člen predsedníctva SAK
puchalla@sak.sk

PUCHALLA Martin JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad problematikou trestných stíhaní advokátov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD., JUDr. Jánom Havlátom a doc. JUDr. Jozefom Olejom, CSc.

Náhradníci

JUDr. Magdaléna HROMCOVÁNáhradník predsedníctva SAK
hromcova@sak.sk

HROMCOVÁ Magdaléna JUDr.

Pôsobnosť:

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Andreou Havelkovou

JUDr. Marian HARŠÁNYNáhradník predsedníctva SAK
harsany@sak.sk

HARŠÁNY Marian JUDr.

Pôsobnosť:

JUDr. Karol ŠIŠKANáhradník predsedníctva SAK
siska@sak.sk

JUDr. Karol ŠIŠKA

Pôsobnosť:

 • vedenie Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory