Predsedníctvo SAK

Členovia predsedníctva sú volení Konferenciou advokátov na obdobie štyroch rokov, Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.

Predseda

JUDr. Viliam KARAS, PhD.Predseda SAK
karas@sak.sk

KARAS Viliam JUDr.

Pôsobnosť:

 • advokátske skúšky
 • dohľad nad elektronizáciou činností komory s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Tomášom Illešom a Mgr. Jánom Kutanom
 • legislatívna činnosť
 • mediálna oblasť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Tomášom Illešom, JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD. a Mgr. Jánom Kutanom
 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom predsedníctva komory pri výkone ich kompetencií
 • všetky ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

Podpredsedovia

JUDr. Tomáš ILLEŠPodpredseda SAK
illes@sak.sk

ILLEŠ Tomáš JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad ekonomickým úsekom

doc. JUDr. Ondrej LACIAK, PhD. Podpredseda SAK
laciak@sak.sk

LACIAK Ondrej JUDr.

Pôsobnosť:

 • zahraničná agenda s tým, že v oblasti medzinárodných vzťahov bude spolupracovať s JUDr. Martinom Puchallom, PhD. a JUDr. Karolom Šiškom
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie

Mgr. Ján KUTAN Podpredseda SAK
kutan@sak.sk

KUTAN Ján Mgr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad elektronizáciou a procesmi

Členovia

JUDr. Tomáš BORECČlen predsedníctva SAK
borec@sak.sk

BOREC Tomáš JUDr.

Pôsobnosť:

JUDr. Andrea HAVELKOVÁČlen predsedníctva SAK
havelkova@sak.sk

JUDr.Havelková Andrea

Pôsobnosť:

 • kultúrno-spoločenská oblasť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Magdalénou Hromcovou a JUDr. Mariánom Haršanym

JUDr. Ján HAVLÁTČlen predsedníctva SAK
havlat@sak.sk

JUDr.Havlát Ján

Pôsobnosť:

 • vzdelávacia činnosť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD.
 • dohľad nad problematikou neoprávneného poskytovania právnych služieb s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Andreou Havelkovou
 • dohľad nad vydávaním zbierky disciplinárnych rozhodnutí s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Zuzanou Čížovou, JUDr. Petrom Štrpkom, PhD. a JUDr. Ľubomírom Hrežďovičom

JUDr. Martin PUCHALLA, PhD.Člen predsedníctva SAK
puchalla@sak.sk

PUCHALLA Martin JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad problematikou trestných stíhaní advokátov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD., JUDr. Jánom Havlátom a doc. JUDr. Jozefom Olejom, CSc.

JUDr. Magdaléna HROMCOVÁČlen predsedníctva SAK
hromcova@sak.sk

HROMCOVÁ Magdaléna JUDr.

Pôsobnosť:

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Andreou Havelkovou

Náhradníci

JUDr. Marian HARŠÁNYNáhradný člen predsedníctva SAK
harsany@sak.sk

HARŠÁNY Marian JUDr.

Pôsobnosť:

JUDr. Karol ŠIŠKANáhradný člen predsedníctva SAK
siska@sak.sk

JUDr. Karol ŠIŠKA

Pôsobnosť:

 • vedenie Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory

JUDr. Peter FilipNáhradný člen predsedníctva SAK
filip@sak.sk

JUDr.Filip Peter

Pôsobnosť: