Predsedníctvo SAK

Členovia predsedníctva sú volení Konferenciou advokátov na obdobie štyroch rokov, Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.

Predseda

JUDr. Martin PUCHALLA, PhD.Predseda SAK
puchalla@sak.sk

PUCHALLA Martin JUDr.


Pôsobnosť:

 • advokátske skúšky
 • dohľad nad elektronizáciou činností komory v spolupráci s Mgr. Kutanom
 • legislatívna činnosť v spolupráci s predsedami pracovných skupín a podpredsedami komory
 • mediálna oblasť v spolupráci s podpredsedami komory
 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom P SAK pri výkone ich kompetencií
 • ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

Podpredsedovia

JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ Podpredsedníčka SAK
hromcova@sak.sk

HROMCOVÁ Magdaléna JUDr.

Pôsobnosť:

 • činnosť pracovnej skupiny pre verejné právo
 • kultúrno-spoločenská oblasť v spolupráci s JUDr. Haršánym a JUDr. Erdősom

doc. JUDr. Ondrej LACIAK, PhD. Podpredseda SAK
laciak@sak.sk

LACIAK Ondrej JUDr.

Pôsobnosť:

 • zahraničná agenda v spolupráci s JUDr. Puchallom, PhD., JUDr. Mičinským, MCIArb. a Mgr. Hellenbart
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie
 • vzdelávacia činnosť v spolupráci s JUDr. Mičinským, MCIArb

Mgr. Alexandra ČIŽMÁRIKOVÁ Podpredsedníčka SAK
cizmarikova@sak.sk

 ČIŽMÁRIKOVÁ Alexandra Mgr.

Pôsobnosť:

 • ekonomický úsek v spolupráci s JUDr. Mičinským a JUDr. Čížovou

Členovia

Mgr. Ján KUTANČlen Predsedníctva SAK
kutan@sak.sk

KUTAN Ján Mgr.

Pôsobnosť:

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov v spolupráci s JUDr. Hromcovou
 • činnosť pracovnej skupiny pre elektronizáciu výkonu advokácie

JUDr. Zuzana ČÍŽOVÁČlenka Predsedníctva SAK
cizova@sak.sk

ČIŽOVÁ ZUZANA JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad problematikou neoprávneného poskytovania právnych služieb
 • dohľad nad vydávaním Zbierky disciplinárnych rozhodnutí v spolupráci s Mgr. Ondrejkovou, JUDr. Štrpkom, PhD. a JUDr. Havelkovou
 • činnosť pracovnej skupiny pre veci advokátske
 • trestné stíhania advokátov a advokátskych koncipientov v spolupráci s JUDr. Erdősom

JUDr. Peter ERDŐSČlen Predsedníctva SAK
erdos@sak.sk

ERDŐS Peter JUDr.

Pôsobnosť:

 • trestné stíhania advokátov a advokátskych koncipientov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Čížovou

Mgr. Richard KARKÓ Člen Predsedníctva SAK
karko@sak.sk

KARKÓ Richard Mgr.

Pôsobnosť:

JUDr. Ľudovít MIČINSKÝ , MCIArb.Člen Predsedníctva SAK
micinsky@sak.sk

MIČINSKÝ Ľudovít JUDr.

Pôsobnosť:

 • Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory
 • činnosť pracovnej skupiny pre súkromné právo

Náhradníci

JUDr. Marian HARŠÁNYNáhradný člen Predsedníctva SAK
harsany@sak.sk

HARŠÁNY Marian JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad matričnými vecami v spolupráci s JUDr. Hromcovou
  dohľad vo veciach súdnych konaní vedených komorou

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. Náhradný člen Predsedníctva SAK
miroslav.chlipala@sak.cloud

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Pôsobnosť:

JUDr. Matej MARHAVÝ Náhradný člen Predsedníctva SAK
matej.marhavy@sak.cloud

MARHAVÝ Matej JUDr.

Pôsobnosť: