Bulletin slovenskej advokácie

Odborný recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Webová stránka BSA