SK / EN / DE 

Kontakty : Odbor medzin. vzťahov

Odbor medzinárodných vzťahov

Riaditeľka odboru:

 

Mgr. Michaela Chládeková, PhD.

02/204 227 44
e-mail: chladekova@sak.sk