SK / EN / DE 

Kontakty : SAK

SAK

Slovenská advokátska komora

 

Kolárska 4
813 42 Bratislava
tel: 02/204 227 42
fax: 02/5296 15 54
e-mail: office@sak.sk

IČO: 30 795 141
DIČ: 2021921033
DIČ DPH: SK 2021921033
Bankové spojenie:
SLSP Bratislava
IBAN: SK24 0900 0000 0001 7692 5146

BIC: GIBASKBX

 

Pondelok

09.00- 14.00

Utorok

nestránkový deň

Streda

09.00-14.00

Štvrtok

09.00-14.00

Piatok

nestránkový deň

 

Budova SAK