SK / EN / DE 

Kontakty : Sťažnosti

Sťažnosti

Disciplinárne oddelenie:

 

Gabriela FÜLÖPOVÁ
02/204 227 13
e-mail: fulopova@sak.sk

 

Marta Chmeličková

02/204 227 15
e-mail: chmelickova@sak.sk

 

Sťažnostné oddelenie:

 

Mgr.Katarína Holcbárová
02/204 227 24