SK / EN / DE 

PRIHLÁSENIE

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
SAK : Orgány SAK : Predsedníctvo

Predsedníctvo

 

Predseda:

 

 

 

 

 

 

 

 

HREŽĎOVIČ Lubomír JUDr.

hrezdovic@sak.sk

Pôsobnosť:

 • advokátske skúšky
 • zbierka disciplinárnych rozhodnutí s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Havlátom
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom P SAK pri výkone ich kompetencií
 • všetky ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

HREŽĎOVIČ Lubomír JUDr.

Podpredsedovia:

 

 

 

 

OLEJ Jozef Doc. JUDr., Csc.

olej@sak.sk

Pôsobnosť:

 • vzdelávanie
 • vedenie pracovnej skupiny pre trestné právo

OLEJ Jozef Doc. JUDr., Csc.

 

HELLENBART Viktória Mgr.

hellenbart@sak.sk

Pôsobnosť:

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov
 • ekonomický úsek
 • kontakt s advokátskymi komorami na Balkáne a kontakt s maďarsky hovoriacimi advokátskymi komorami
 • vedenie pracovnej skupiny pre veci advokátske
 • dohľad nad výberovými konaniami vyhlasovanými Slovenskou advokátskou komorou na práce a služby s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s Mgr. Veverkom a JUDr. Mularčíkom

 

HELLENBART Viktória Mgr.

 

VEVERKA Juraj JUDr.

veverka@sak.sk

Pôsobnosť:

 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • zahraničná agenda s tým, že v oblasti medzinárodných vzťahov bude spolupracovať s JUDr. Erbenom
 • kontakt s nemecky komunikujúcimi advokátskymi komorami
 • dohľad nad činnosťou Nadácie slovenskej advokácie
 • dohľad nad výberovými konaniami vyhlasovanými Slovenskou advokátskou komorou na práce a služby s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s Mgr. Hellenbart a JUDr. Mularčíkom
VEVERKA Juraj Mgr.

Členovia:

 

 

 

 

 

 

 

 

MULARČÍK Ondrej JUDr.

mularcik@sak.sk

Pôsobnosť:

 • vedenie Vzdelávacieho kolégia
 • dohľad nad výberovými konaniami vyhlasovanými Slovenskou advokátskou komorou na práce a služby s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s Mgr. Veverkom a Mgr. Hellenbart
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie

MULARČÍK Ondrej JUDr.

 

FIAČAN Ivan JUDr., PhD.

fiacan@sak.sk

Pôsobnosť:

 • vedenie Rozhodcovského súdu SAK
 • úsek matriky
 • spracovanie komentára k advokátskej tarife
 • dohľad nad agendou súdnych konaní, ktorých účastníkom je SAK
   

FIAČAN Ivan Mgr., PhD.

 

HAVLÁT Ján JUDr.

havlat@sak.sk

Pôsobnosť:

 • zbierka disciplinárnych rozhodnutí s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Hrežďovičom
 • dohľad nad problematikou neoprávneného poskytovania právnych služieb s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Filipom

JUDr.Havlát Ján

 

ŠIŠKA Karol JUDr.

siska@sak.sk

Pôsobnosť:

 • vedenie pracovnej skupiny pre súkromné právo
 • dohľad nad elektronizáciou činností SAK s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Draškabom a JUDr. Illešom
 • legislatívna činnosť

JUDr. Karol ŠIŠKA

 

FILIP Peter JUDr.

filip@sak.sk

Pôsobnosť:

 • dohľad nad problematikou trestných stíhaní advokátov
 • dohľad nad problematikou neoprávneného poskytovania právnych služieb s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Havlátom
 • mediálna oblasť
JUDr.Filip Peter

Náhradníci:

 

 

 

 

HAVELKOVÁ Andrea JUDr.

havelkova@sak.sk

Pôsobnosť:

 • vedenie pracovnej skupiny pre verejné právo
 • kultúrno-spoločenská oblasť

JUDr.Havelková Andrea

 

DRAŠKABA Boris JUDr.

draskaba@sak.sk

Pôsobnosť:

 • dohľad nad webovou stránkou SAK
 • dohľad nad elektronizáciou činností SAK s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Šiškom a JUDr. Illešom
   

DRAŠKABA Boris Mgr.

 

ILLEŠ Tomáš JUDr.

illes@sak.sk

Pôsobnosť:

 • dohľad nad elektronizáciou činností SAK s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Šiškom a JUDr. Draškabom
 • výkon funkcie regionálneho zástupcu pre Košický kraj

JUDr.Tomáš ILLEŠ