SK / EN / DE 

SAK : Orgány SAK : Predsedníctvo

Predsedníctvo

 Predseda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOREC Tomáš JUDr.

borec@sak.sk

Pôsobnosť:

 • advokátske skúšky
 • dohľad nad elektronizáciou činností komory s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Tomášom Illešom a Mgr. Jánom Kutanom
 • legislatívna činnosť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Viliamom Karasom, PhD.
 • mediálna oblasť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Tomášom Illešom, JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD. a Mgr. Jánom Kutanom
 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom predsedníctva komory pri výkone ich kompetencií
 • všetky ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

BOREC Tomáš JUDr.

Podpredsedovia:

 

 

 

ILLEŠ Tomáš JUDr.

illes@sak.sk

Pôsobnosť:

 

ILLEŠ Tomáš JUDr.

 

LACIAK Ondrej JUDr., PhD.

laciak@sak.sk

Pôsobnosť:

 • zahraničná agenda s tým, že v oblasti medzinárodných vzťahov bude spolupracovať s JUDr. Martinom Puchallom, PhD. a JUDr. Karolom Šiškom
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie

 

LACIAK Ondrej JUDr.

Členovia:

 

 

 

 

 

 

 

HAVELKOVÁ Andrea JUDr.

havelkova@sak.sk

Pôsobnosť:

 • kultúrno-spoločenská oblasť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Magdalénou Hromcovou a JUDr. Mariánom Haršanym

 

 

JUDr.Havelková Andrea

 

 

 

 

 

 

HAVLÁT Ján JUDr.

havlat@sak.sk

Pôsobnosť:

 • vzdelávacia činnosť s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD.
 • dohľad nad problematikou neoprávneného poskytovania právnych služieb s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Andreou Havelkovou
 • dohľad nad vydávaním zbierky disciplinárnych rozhodnutí s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Zuzanou Čížovou, JUDr. Petrom Štrpkom, PhD. a JUDr. Ľubomírom Hrežďovičom

JUDr.Havlát Ján

 

KARKÓ Richard Mgr.

karko@sak.sk

Pôsobnosť:

 • ekonomický úsek

 

 

KARKÓ Richard Mgr.

 

KARAS Viliam JUDr.

karas@sak.sk

Pôsobnosť:

 

 

KARAS Viliam JUDr.

 

KUTAN Ján Mgr.

kutan@sak.sk

Pôsobnosť:

 • dohľad nad webovou stránkou komory s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Tomášom Illešom a JUDr. Karolom Šiškom

 

 

KUTAN Ján Mgr.

 

PUCHALLA Martin JUDr.

puchalla@sak.sk

Pôsobnosť:

 • dohľad nad problematikou trestných stíhaní advokátov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD., JUDr. Jánom Havlátom a doc. JUDr. Jozefom Olejom, CSc.

 

 

PUCHALLA Martin JUDr.

Náhradníci:

 

 

 

 

 

 

 

HROMCOVÁ Magdaléna JUDr.

hromcova@sak.sk

Pôsobnosť:

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Andreou Havelkovou

 

 

HROMCOVÁ Magdaléna JUDr.

 

HARŠÁNY Marian JUDr.

harsany@sak.sk

Pôsobnosť:

 

 

HARŠÁNY Marian JUDr.

 

ŠIŠKA Karol JUDr.

siska@sak.sk

Pôsobnosť:

 • vedenie Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory

 

 

JUDr. Karol ŠIŠKA