SK / EN / DE 

SAK : Orgány SAK : Revízna komisia

Zloženie revíznej komisie

 

Predsedníčka:

ČÍŽOVÁ Zuzana JUDr.

ČÍŽOVÁ Zuzana JUDr.

     
Členovia:    
  ČIŽMÁRIKOVÁ Alexandra Mgr.

ČIŽMÁRIKOVÁ Alexandra Mgr.

 

BOHUNSKÝ Boris JUDr.

BOHUNSKÝ Boris JUDr.

  VEVERKA Juraj JUDr.

VEVERKA Juraj JUDr.

  BARŇÁK Peter JUDr.

BARŇÁK Peter JUDr.

     DRAŠKABA Boris JUDr.

DRAŠKABA Boris JUDr.

    JUDr.,PhD. JANČO Ladislav , MPH

JANČO Ladislav JUDr.JUDr.,PhD.,MPH

  MOTYKA Ambróz JUDr.

MOTYKA Ambróz JUDr.

  HMIRA Róbert Mgr. HMIRA Róbert Mgr.
   

 

Náhradníci: ONDREJKOVÁ Zuzana Mgr.

 	ONDREJKOVÁ Zuzana Mgr.

  KAPRINAYOVÁ Beáta JUDr. KAPRINAYOVÁ Beáta JUDr.

 

HAMZA Lukáš, Mgr., PhD.

HAMZA Lukáš, Mgr., PhD.