SK / EN / DE 

Advokátske skúšky : Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok si môžete stiahnuť tu.