SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

XVIII. Slovenské dni práva (31.7.2012)

                 Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás  v mene predsedníctva Slovenskej advokátskej komory pozval na  v poradí už   XVIII. Slovenské dni  práva, ktoré sa tento rok uskutočnia  

4. – 5. októbra 2012  v Hoteli Arcadia,  Františkánska ulica č. 3, Bratislava .Podujatie  sa uskutočňuje pod záštitou Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.

                  Témy referátov a mená prednášateľov sú uvedené nižšie v programe  podujatia. Písomné materiály dostanú účastníci pri prezencii. Konferencia je zameraná na tri samostatné témy. Pripájam  záväznú prihlášku, ktorú vyplnenú spolu s dokladom o zaplatení prosím pošlite   Dr. Kinzelovej najneskôr  do  15. 9. 2012  poštou, faxom na č.: 02/529 24 056, resp. e-mailom  na adresu kinzelova@sak.sk.

                 Účastnícky poplatok pre advokátov je  135 EUR (suma je vrátane DPH), ktorý zahŕňa účasť na podujatí, zborník, občerstvenie, obed vo štvrtok a recepciu, prosím zaplaťte najneskôr  do 20. 9. 2012 na účet SAK   č. 176925146/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni,  VS: 129800,  ako špecifický symbol treba uviesť Vaše registračné číslo, prípadne IČO spoločnosti (do poznámky uveďte meno účastníka podujatia). V prípade, že vo Vašej platbe neuvediete špecifický symbol, nebudeme môcť identifikovať Vašu platbu.Faktúru – daňový doklad dostanete poštou na adresu kancelárie v súlade s Vašou záväznou prihláškou. Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje vo vlastnej réžii. Dovoľte mi pripomenúť Vám, že Vaša prihláška je záväzná. V prípade neúčasti Vám SAK účastnícky poplatok nevráti, môžete však za seba poslať kolegyňu/kolegu.

Teším sa na spoločné stretnutie.

S kolegiálnym  pozdravom

 

                JUDr. Andrej Popovec

                            tajomník

 

 

PROGRAM A TÉMY  SLOVENSKÝCH  DNÍ  PRÁVA

Štvrtok  4. 10. 2012

09.30 - 10.00    

-

Prezencia

10.00                

-

Otvorenie konferencie

10.15  - 12.00 

-

Referáty a diskusia

12.00 - 14.00 

-

Obedňajšia prestávka

14.00 - 17.00 

-

Pokračovanie referátov a diskusie

19.00             

-

Recepcia

 

Piatok  5. 10. 2012

09.30 - 12.00

-

Pokračovanie referátov a diskusie

12.00           

-

Záver konferencie

 

REFERÁTY:

Štvrtok  4. 10. 2012

Dopoludnia

hlavný referát: Európsky zatýkací rozkaz

-          JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

               koreferáty:

-          Mgr. Dagmar Fillová, Ministerstvo spravodlivosti SR

-          Mgr. Monika Gorylová, Národná ústredňa INTERPOL, Úrad  medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia policajného zboru SR

 

Popoludní

hlavný referát:  Právna zodpovednosť športovcov za športové úrazy

-          Mgr. Michal Králik, PhD., predseda senátu Najvyššieho súdu ČR

 

koreferáty:

-          JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, advokát

-          JUDr. Peter Haňdiak, advokát

 

Piatok, 5. 10. 2012

Dopoludnia

hlavný referát: Zdieľanie dát na internete

-          Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Právnická fakulta Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne, advokát

koreferáty:

-          JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, advokát

-          JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Ústav práva duševného vlastníctva PF TU v Trnave

 

%%id1%%