SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Slovenská advokátska komora má nového predsedu. Stal sa ním JUDr. Tomáš Borec (10.6.2017)

V dňoch 9.-10.6.2017 sa konala v bratislavskej Inchebe Konferencia advokátov, najväčšie zhromaždenie členov Slovenskej advokátskej komory a zároveň najvyšší orgán tejto stavovskej organizácie. Zúčastnilo sa na ňom okolo 1000 advokátov z celého Slovenska.

Dôležitou súčasťou Konferencie boli voľby do orgánov SAK. Predsedníctvo SAK tvorí 9 členov a 3 náhradníci. Volia si ich zástupcovia z radov advokátov raz za 4 roky práve na Konferencii advokátov. Novým predsedom SAK sa stal JUDr.  Tomáš Borec.  Prvým podpredsedom SAK sa stal JUDr. Tomáš Illeš z Košíc a podpredsedom pre zahraničie JUDr. Ondrej Laciak.

Podľa slov nového predsedu Slovenskej advokátskej komory “najväčšia výzva nového predsedníctva SAK je presadzovať etické princípy advokácie. Veľkou výzvou je elektronizácia výkonu advokácie. Moja osobná ambícia je pri výkone mojej funkcie spolu s novozvolenými kolegyňami a kolegami moderne a poctivo rozvíjať  tradície advokácie.”.

 

Členovia SAK si zvolili aj členov Revíznej komisie, Disciplinárnej komisia a Odvolacej disiciplinárnej komisie.