SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

SAK pozastavila advokátovi F.P. výkon advokácie (3.6.2019)

Na základe dopytov novinárov v medializovanej veci informujeme o aktuálnom postupe SAK:

Predseda Slovenskej advokátskej komory, na základe dnes doručenej informácie od príslušného súdu, neodkladným rozhodnutím podľa zákona o advokácii pozastavil výkon advokácie JUDr. F. P. z dôvodu jeho vzatia do väzby. Ide o pozastavenie výkonu advokácie zo zákonného dôvodu, keď na základe Zákona o advokácii § 8 (1) b) dochádza k pozastaveniu povinne bez možnosti úvahy.

Vecou sa bude po doručení uznesenia o vznesení obvinenia voči advokátovi zaoberať aj predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory, ktoré môže pozastaviť výkon advokácie aj z dôvodu začatého trestného stíhania (Ak by aj zákonné dôvody pozastavenia(trvanie väzby) pominuli).

Slovenská advokátska komora rešpektuje prezumpciu neviny a rovnako odsudzuje akékoľvek prejavy extrémizmu a preukázané podporovanie a propagovanie totalitných ideológií a režimov.