SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Predseda SAK T. Borec na konferencii k téme Dôvera vo vládu zákona (13.6.2019)

Predseda SAK Tomáš Borec vystúpil s príspevkom na konferencii Dôvera vo Vládu zákona – želateľný stav verzus realita. Na agende tejto iniciatívy mal možnosť spolupracovať a participovať už ako minister spravodlivosti počas prijímania viacerých dôležitých reforiem, predovšetkým  pri rekodifikácii civilného práva procesného, ale aj  presadení  zákona o tvorbe právnych predpisov v kombinácii s novým systémom Slov-lex, ktorý ponúka potrebné zázemie pre kvalitný a transparentný legislatívny proces.

T. Borec vyjadril aj myšlienku,  že „aj keď všetci vidíme, že tu sú viaceré tendencie postupného zlepšovania, zďaleka nemôžeme povedať, že všetko funguje tak, ako má. Vysvetlenie spočíva v tom, že nech by sme mali aj najlepšiu legislatívu na svete, nakoniec  všetko závisí na ľuďoch, ktorí osobnou profesionalitou a angažovanosťou vedia meniť veci k lepšiemu. Dá sa to vnímať aj z druhej strany – zlé zákony a zle motivované rozhodnutia sa najľahšie prijímajú vtedy, ak držitelia moci - či v štáte, alebo v súkromnej sfére – necítia dostatočný tlak z vonka.  Pretože ak tu je jasný a zjednotený tlak občianskej spoločnosti, angažovaných ľudí a súkromného sektora, tak vidíme, že volení zástupcovia ľudí jednoducho nemôžu tieto signály ignorovať.“

Konferenciu usporiadala Americká obchodná komora na Slovensku, ktorá organizuje podujatia s témou Rule of Law dlhodobo.  Dôvera je základným predpokladom pre stabilnú a prosperujúcu ekonomiku. Firmy nevyhnutne potrebujú predvídateľné prostredie a dôveryhodné inštitúcie. Cieľom konferencie bolo diskutovať o prioritách, ktoré zdieľa široká koalícia podnikateľských združení  v Iniciatíve za vládu zákona. Odbornej diskusie sa zúčastnili zástupcovia súkromného sektora ako aj zástupcovia parlamentných strán , Ministerstva hospodárstva SR, Európskej komisie a ďalší.

SAK a AmCham nedávno usporiadali aj podujatie venované spoločnej téme modernizácie rozhodcovského konania a lepšieho využitia jeho potenciálu pre podnikateľské prostredie.