SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Spoločné rokovanie SAK a ČAK (13.6.2019)

Členovia predsedníctva SAK a predstavenstva ČAK sa stretli na každoročnom spoločnom rokovaní komôr k aktuálnym témam v advokácii. Po minuloročnom spoločnom rokovaní, ktoré sa konalo v Luhačoviciach pri príležitosti osláv 100. výročia českej a slovenskej advokácie, sa tento rok stretli na slovenskej strane v krásnom prostredí Vysokých Tatier.
Príspevky a bohatá diskusia sa týkala aktuálnych tém, ktoré sa v stavovských organizáciách riešia. V ČR ide predovšetkým o legislatívny návrh, ktorým by sa výrazným spôsobom prelamovala mlčanlivosť advokátov, témou na oboch stranách je aj počet koncipientov, ich vzdelávanie a príprava na budúce povolanie. Témami rokovania SAK a ČAK sú prehľad aktivít komôr v legislatívnych procesoch, nová agenda bezplatnej právnej pomoci v ČR, problematika AML a GDPR – stav a manuály pre advokátov, pravidlá poskytovania právnych služieb prostredníctvom on-line platforiem, vývoj v oblasti elektronizácie, vonkajšie vzťahy a PR komôr, výchova a vzdelávanie advokátov a koncipientov a ďalšie.
Aj napriek už takmer trom desiatkam rokov od rozdelenia spoločného štátu stále máme do veľkej miery podobné právne prostredie a stretávame sa s podobnými problémami. Vzájomná výmena informácií, znalostí a skúseností je preto veľmi prospešná.