SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Bulletin slovenskej advokácie odteraz ako recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax (2.7.2019)

Zmena Bulletinu na recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax uľahčí publikovanie vedeckých článkov v našom časopise. Predsedníctvo SAK na odporučenie redakčnej rady Bulletinu súhlasilo so zmenou tiráže na Bulletin slovenskej advokácie – recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. Dôvodom zmeny je zaradenie príspevkov uverejnených v Bulletine do kategórie A – odborných článkov a ich uznávanie pri hodnotení publikačnej činnosti autorov. Tiráž je zmenená od júna 2019.