SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Memorandum o spolupráci medzi SAK a The Law Society of England and Wales (20.8.2019)

    Memorandum o porozumení a spolupráci medzi Slovenskou advokátskou komorou a The Law Society of England and Wales podpísali 9.augusta 2019 Tomáš Borec, predseda Slovenskej advokátskej komory a Simon Davis, prezident The Law Society of England and Wales.

    Predmetom memoranda je vytvorenie a podpora vzájomných privilegovaných vzťahov podporovaných spoločným záujmom o budúcnosť právnického povolania v Európe a v našich štátoch. Strany sa dohodli na spolupráci s cieľom podporovať vzájomné poznanie právnych a súdnych systémov oboch krajín, rozvíjať priateľstvo a jednotu medzi právnikmi, rozvíjať systém vzájomnej propagácie podujatí a školení, podporovať vzťahy, najmä zdieľaním informácií o etike a osvedčených postupoch v odbornej praxi a základných pravidlách upravujúcich právnické povolanie.

     Celé znenie dokumentu si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Memorandum o spolupráci medzi SAK a The Law Society of England and Wales