SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

XXV. Slovenské dni práva , historická budova rektorátu UPJŠ - Košice 17.- 18.10. 2019 (4.9.2019)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene predsedníctva Slovenskej advokátskej komory pozval na  XXV. Slovenské dni práva, ktoré sa uskutočnia,

 

17. – 18. októbra 2019

v historickej budove rektorátu UPJŠ v Košiciach.

 

Témy referátov a mená prednášajúcich sú uvedené nižšie v programe podujatia. Písomné materiály dostanú účastníci pri prezencii. Nosné témy konferencie Konflikt autorskoprávnej ochrany a ochrany osobných údajov, Advokát a verejné obstarávanie a Výzvy ústavného súdnictva.

Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám bude doručenána Vašu e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške správa o zaregistrovaní spolu s zálohovou faktúrou, ktorú treba uhradiť najneskôr do dátumu splatnosti. Termín uzávierky prihlášok je 30.09.2019.

Kontakt na organizátora: Mgr. Blanka Farkašová - odbor výchovy a vzdelávania SAK , farkasova@sak.sk. t.č.:02/20422747.

Účastnícky poplatok pre advokátov je 95 EUR (suma je vrátane DPH), pre neadvokátov 160 EUR, ktorý zahŕňa účasť na podujatí, zborník, občerstvenie a recepciu. Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Dovoľte mi pripomenúť Vám, že Vaša prihláška je záväzná. V prípade neúčasti Vám SAK účastnícky poplatok nevráti, môže sa namiesto Vás zúčastniť konferencie kolega alebo kolegyňa.

 

Teším sa na spoločné stretnutie.

S kolegiálnym pozdravom

 

JUDr. Andrej Popovec

     tajomník SAK

 

 

25. SLOVENSKÉ DNI PRÁVA  17.-18.10.2019

v historickej budove rektorátu UPJŠ v Košiciach na Šrobárskej ul. č. 2

 

Štvrtok, 17.októbra 2019

9.30 - 10.00    

-

Prezencia

10.00                

-

Otvorenie konferencie

10.15  -  12.30 

-

Referáty a diskusia

tematický okruh: Konflikt autorskoprávnej ochrany a ochrany osobných údajov.

Lektori: JUDr. Anton Škreko, PhD., Jakub Berthoty, JUDr. Miroslava Benediková

12.30 - 14.00 

-

Obed

14.00 - 17.00 

-

Pokračovanie referátov a diskusie

tematický okruh: Advokát a verejné obstarávanie.

Lektori: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M.,

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.

19.00            

-

Recepcia – hotel Golden Royal

 

Piatok, 18.októbra 2019

9.30 – 12.00 

-

Pokračovanie referátov a diskusie

tematický okruh: Výzvy ústavného súdnictva.

Lektori: JUDr. Ivan Fiačan, JUDr. Jana Baricová, doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

12.00           

-

Záver konferencie

 

Prihláška