SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

LAWYEREX - Ponuka krátkodobej stáže v zahraničí pre advokátov (24.9.2019)

Slovenská advokátska komora sa zapojila do projektu medzinárodnej výmeny advokátov (LAWYEREX), ktorého cieľom je realizácia výmenných stáží začínajúcich mladých advokátov v Európskej únii. Advokáti tak získajú príležitosť oboznámiť sa s právnym systémom vybranej krajiny, s fungovaním advokátskej kancelárie a nadviazať kontakty  s kolegami v zahraničí. Koordinátorom projektu je European Lawyers Foundation a projekt je z veľkej časti spolufinancovaný Európskou komisiou. Ide o druhé kolo dvojročného projektu MULTILEX (2017-2019), ktorý získal výborné hodnotenie zo strany účastníkov i Európskej komisie.

Výmenné stáže sú dvojtýždenné a uskutočnia sa na v priebehu decembra 2019 až februára 2020.

Hostiteľskými inštitúciami v partnerských krajinách (Francúzsko, Španielsko, Grécko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Litva, Cyprus) sú advokátske kancelárie alebo národné advokátske komory.

Stáže sú určené pre mladých a začínajúcich advokátov/advokátky s advokátskou praxou max. 7 rokov. Podmienkou je znalosť anglického jazyka, prípadne jazyka krajiny hostiteľskej inštitúcie.

Advokátom, ktorí sa na stáži zúčastnia, budú uhradené cestovné náklady do výšky 500 EUR a bude im poskytnutý finančný príspevok na ubytovanie a stravu vo výške 100 EUR/deň (tj. 1 400 EUR/2 týždne).

Pokiaľ ide o výber hostiteľskej inštitúcie, záujemcovia si v žiadosti môžu určiť priority, kde by chceli stáž uskutočniť, o mieste stáže však definitívne rozhodne European Lawyers Foundation a hostiteľská advokátska komora po vyhodnotení všetkých žiadostí podľa aktuálnych možností.
 

Slovenská advokátska komora má pre záujemcov vyhradené dve miesta.

Záujemcovia spĺňajúci uvedené podmienky sa môžu prihlásiť

e-mailom najneskôr do

10. októbra 2019na chladekova@sak.sk

K žiadosti o zaradenie do výberového konania pripojte, prosím,

 životopis a motivačný list v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Termín výberového konania bude prihláseným záujemcom včas oznámený.

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne odbor medzinárodných vzťahov:

Mgr. Michaela Chládeková, PhD. – 02 / 204 227 44, chladekova@sak.sk