SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Otvorenie súdneho roka v londýne (8.10.2019)

Predseda SAK Tomas Borec a podpredseda SAK Ondrej Laciak sa zúčastnili otvorenia súdneho roka v Londýne.

Podujatie, ktoré sa tohto roku konalo 30.9-1.10.2019 , organizujú spoločne Bar Council, ktorá združuje barristerov (advokátov oprávnených vystupovať pred súdom) a Law Society of England and Wales, ktorá združuje solicitorov (advokáti poskytujúci právne služby s výnimkou zastupovania pred súdmi). Dobré vzťahy SAK s Law Society of England and Wales sa potvrdili aj podpísaním memoranda o spolupráci v auguste 2019.

Otvorenie súdneho roka v Londýne je prestížne podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčšina vedúcich predstaviteľov advokátskych komôr a kombinuje spoločenské a odborné aspekty.

Program sa delí na odbornú časť – okrúhly stôl vedúcich predstaviteľov zahraničných advokátskych komôr – a ceremoniálnu časť, ktorou je slávnostné otvorenie súdneho roka vo Westminster Abbey v prítomnosti Lorda kancelára (predsedu snemovne lordov). Okrúhly stôl, na ktorom sa zúčastnili zahraniční hostia advokátskych komôr Európy, USA aj Ázie, bol tento rok na tému budúcnosť medzinárodného systému spravodlivosti.

Tradícia podujatia siaha až do stredoveku a prerušená bola len počas 2. svetovej vojny.

https://info.sak.sk/wp-content/uploads/2019/10/2davis.jpg

https://info.sak.sk/wp-content/uploads/2019/10/3recepcia.jpg

https://info.sak.sk/wp-content/uploads/2019/10/1chancelor1.jpg