SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Gratulujeme novovymenovaným sudom Ústavného súdu (11.10.2019)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 10.októbra 2019 6 nových sudcov - sú nimi Ladislav Duditš, Libor Duľa, Rastislav Kaššák, Miloš Maďar, Peter Straka a Martin Vernarský. Ústavný súd Slovenskej republiky je tak po dnešku plne obsadený a uznášaniaschopný.

Teší nás, že viacerí sudcovia Ústavného súdu SR vyšli z advokátskeho prostredia. Slovenská advokátska komora do každého kola volieb kandidátov na funkciu sudcov Ústavného súdu SR nominovala skúsených právnikov, ktorí spĺňajú odborné i osobnostné kritériá na výkon tejto mimoriadne dôležitej funkcie. Je v záujme ochrany základných práv ľudí a demokratických hodnôt nášho štátu, aby boli miesta sudcov Ústavného súdu SR obsadené rešpektovanými osobnosťami, ktoré budú zárukou kvalitného fungovania tohto súdu.