SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Slávnostné uvedenie nových priestorov pre vzdelávanie advokátskych koncipientov do používania (15.10.2019)

Minister spravodlivosti Gábor Gál a predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec dnes slávnostne uviedli do používania nové priestory Slovenskej advokátskej komory. Priestory sú primárne určené na vzdelávanie koncipientov a na ďalšie vzdelávacie aktivity komory určené advokátom.

Téma vzdelávania budúcich právnikov a advokátov je jednou z nosných tém Slovenskej advokátskej komory. Myslíme si, že práve aj našou úlohou by mala byť snaha o kultiváciu právneho prostredia na Slovensku  a to,  aby právni profesionáli boli vzdelaní, skúsení a s vysokým etickým cítením. Komora preto vyvíja množstvo aktivít smerujúcich k vzdelávaniu mladých, či už na stredných školách, vysokých školách - kde s právnickými fakultami spolupracujeme na fungovaní právnych kliník  a praktického vzdelávania. Taktiež je našou snahou čo najlepšie vzdelávať vo všetkých oblastiach práva našich advokátskych koncipientov, ktorí už onedlho budú advokátmi.  Do vzdelávania sme zaviedli aj viacero prvkov praktického vzdelávania.

Od 1.septembra 2019 je účinný nový vzdelávací poriadok advokátskych koncipientov SAK v časti cyklické vzdelávanie. Koncipientom okrem úvodného seminára a povinných hlavných trojdňových seminárov pribudli aj praktické semináre. Praktické semináre budú jednodňové a tematicky nadväzujú na absolvovaný hlavný seminár. Semináre budú vedené interaktívnou formou podľa príručky pre lektorov.

Nové priestory sa nachádzajú hneď vo vedľajšej budove sídla komory v Bratislave na Kolárskej 6. Priestory sú v dlhodobom prenájme  a prešli rekonštrukciou, aby vyhovovali požiadavkám SAK a účelu ich použitia. Okrem veľkej prednáškovej miestnosti pre 120 osôb , ktorú možno  predeliť na dve samostatné prednáškové miestnosti, sa tu nachádzajú kancelárie vzdelávacieho oddelenia komory.