SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Ako reakciu na udalosti v štáte plánuje SAK zorganizovať okrúhly stôl k téme: stav justície a právneho štátu (16.10.2019)

Slovenská advokátska komora v situácii, aká vznikla v justícii a v tomto štáte, nemôže mlčať. Aj preto plánujeme zorganizovať okrúhly stôl, nad ktorým pozývame prevziať záštitu pani prezidentku Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu SR s cieľom nielen pomenovať aktuálne problémy, ale najmä hovoriť o udržateľných riešeniach. Do nepolitickej odbornej diskusie o návrhoch reálnych riešení v advokácii a justícii, o napĺňaní podstaty právneho štátu v našich kompetenciách, ako aj návrhoch, ktoré je nutne a možné prijať pri zachovaní právneho štátu plánujeme pozvať najvyšších predstaviteľov justície a prokuratúry. Momentálne intenzívne komunikujeme s najvyššími predstaviteľmi štátu a justície o ich záštite a účasti.

Práve etika právnych profesií je dlhodobou témou Slovenskej advokátskej komory, ku ktorej sme organizovali debaty pri okrúhlom stole už aj v minulosti.

https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/spravy/proxy/list/formular/rows/268/link/display/event

https://www.sak.sk/blox/cms/dispatch/news/431

https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/spravy/proxy/list/formular/rows/229/link/display/event