Internet nepozná vašu situáciu

Dôverujte len
    svojmu advokátovi