SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum 2017 (6.9.2017)

POZVÁNKA

 

Slovenská advokátska komora v spolupráci s ostatnými partnerskými komorami organizuje pre advokátov a advokátskych koncipientov

 

Nemecko-česko-slovenské advokátske fórum

 

27. a 28. októbra 2017

 

Miesto konania: Bratislava, Hotel Tatra

 

O PODUJATÍ

Slovenská advokátska komora je od roku 2011 členom Nemecko-česko-slovenského advokátskeho fóra, ktoré vytvára platformu na výmenu vzájomných poznatkov a praktických skúseností z jednotlivých právnych odvetví s dôrazom na rozmer cezhraničnej spolupráce s kolegami z Česka a Nemecka. Okrem Slovenskej advokátskej komory sú partnermi podujatia advokátske komory z Bambergu, Saska a Čiech, ktoré organizujú konferenciu na rotačnom princípe. Podujatie poskytuje jedinečný priestor na budovanie siete kontaktov nemecky hovoriacich advokátov. Na odbornej časti konferencie je zabezpečené simultánne tlmočenie.

 

PROGRAM

Hlavná téma:

Advokát detektívom – nároky na advokáta pri cezhraničnom uplatňovaní práv klienta

Korporátna agenda a cezhraničné pohľadávky

Advokát v dnešnej dobe musí v rámci poskytovania služieb klientovi vyhľadávať vo verejne dostupných registroch informácie o finančnej kondícii dlžníka, o obchodných vzťahoch, vlastníckej štruktúre i konečnom užívateľovi výhod. Plnenie týchto úloh advokátov však často naráža na nedostatok informácií, nespoľahlivosť údajov, rozličnú právnu úpravu, ale aj na obchodné tajomstvo či niektoré etické princípy výkonu povolania. Táto téma sa dotýka i úpravy konkurzov, povinností v rámci boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti či právnych služieb advokátov pre partnerov verejného sektora.

 

piatok, 27. októbra 2017

17.30 hod.

Stretnutie v hoteli Tatra, odchod na spoločenský večer

18.00 hod.

Spoločná večera, LE ŠENK Craft Beer Cafe(Zámocké schody, 811 01 Bratislava-Staré mesto)

cca 22.30 hod.

Odchod do hotela

 

sobota, 28. októbra 2016

 

08.45 – 09.15 hod.

Registrácia účastníkov

09.15 – 09.30 hod.

Privítanie účastníkov (moderátor: JUDr. Juraj Veverka)

09.30 – 10.00 hod.

Praktické aspekty uplatňovania pohľadávok zahraničných subjektov na Slovensku

(JUDr. Karol Šiška, Slovenská advokátska komora)

10.00 – 10.30 hod.

Odkrývanie vlastníckych štruktúr zahraničných subjektov na Slovensku - register partnerov verejného sektora

(Mgr. Ján Kutan, Slovenská advokátska komora)

10.30 – 11.00 hod.

Prestávka

11.00 – 12.00 hod

Porovnávanie dostupnosti informácií z verejných zoznamov či registrov  (kataster nehnuteľností,

obchodní register, insolvenčný register) v ČR a Rakúsku (Mgr. Michal Vávra, Česká advokátska komora)

12.00 – 13.00 hod.

Spoločný obed v hoteli Tatra

13.00 - 14.00 hod.

Nový nemecký zákon o boji proti praní špinavých peňazí z 23.júna 2017 a jeho vplyv na advokátov
(Dr. Heinz Kracht, Advokátska komora Bamberg)

14.00 – 14.15 hod.

Prestávka

14.15 – 15.15 hod.

Informačná povinnosť advokátov voči klientovi a tretím osobám (Jacqueline Lange, LL.M., Saská advokátska komora)

15.15 – 16.00 hod.

Diskusia

16.30 – 17.00 hod.

Porovnanie právnych inštitútov obchodného práva v legislatíve Nemecka, Česka, Slovenska a Rakúska (minikurz)

18.00 hod.

Fakultatívna spoločná večera

 

 

PRIHLASOVANIE

Účastnícky poplatok s ubytovaním: 125 eur zahŕňa ubytovanie v jednoposteľovej izbe s raňajkami na jednu noc s príchodom 27. októbra 2017, konferenčné materiály, účasť na spoločenskom večere dňa 27. 10. 2017 a účasť na pracovnej časti konferencie. Rozdiel v cene ubytovania v dvojposteľovej izbe, poplatky za parkovanie, predĺženie pobytu, príp. iné náklady si účastníci hradia sami.

Účastnícky poplatok bez ubytovania: 75 eur zahŕňa konferenčné materiály, účasť na spoločenskom večere dňa 27. 10. 2017 a účasť na pracovnej časti konferencie.

Druhá spoločná večera dňa 28.10.2017 je fakultatívna a v prípade záujmu za úhradu 25 eur.

Účastnícky poplatok sa hradí až po potvrdení prihlášky. Suma sa musí uhradiť v celosti, nie je možné rozdeliť ju na jednotlivé položky. Počet účastníkov je obmedzený. Prihlášky sa vybavujú v poradí podľa dátumu ich doručenia.

   

Záväznú prihlášku je potrebné posielať priamo organizátorovi - Slovenskej advokátskej komore

do 10. októbra 2017 e-mailom na chladekova@sak.sk.

 

UBYTOVANIE

Ubytovanie pre účastníkov na jednu noc z 27. 10. 2017 na 28. 10. 2017 s raňajkami je zabezpečené v hoteli Tatra (Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava ☎+421 948 026 213).

Dvojposteľové izby sú k dispozícii v prípade záujmu za príplatok.

V hoteli nie je možné rezervovať parkovacie miesto, hotel však disponuje garážou (18 eur/deň).

 

V prípade doplňujúcich otázok sa obráťte, prosím, na odbor medzinárodných vzťahov

Slovenskej advokátskej komory

(Michaela Chládeková, chladekova@sak.sk, 0948 898 662)

(Júlia Dernerová, dernerova@sak.sk, 0911 604 903)
 

%%id1%%