SK / EN / DE 

SAK : Orgány SAK : Disciplinárna komisia

Zloženie disciplinárnej komisie

Predseda: ŠTRPKA Peter JUDr.; PhD.
   
Členovia:        BRÖSTL Alexander JUDr.
  JABLONKA Branislav JUDr.; PhD.
  HELLENBART Viktória Mgr.
  PEKÁR Bernard JUDr. Ing.; Phd.
  SCHWEIGHOFER Ľubomír JUDr.
  NIKU Anna JUDr.
  BEŇO Jozef JUDr.
  VOKÁL Ernest JUDr.
  HATVANY Sylvia JUDr.
  GONDOVÁ Blanka JUDr.
  BELOVIČOVÁ Silvia Mgr.
  BEZÁKOVÁ Michaela JUDr.
  ERDÖS Peter JUDr.
  PALŠA Patrik JUDr.
  GRABAN Adrián JUDr.
  CHOCHOĽAK Jaroslav JUDr.
  GALLOVÁ Marína JUDr.
  PAVLÍKOVÁ Iva JUDr.
  BABIN Vladimír JUDr.
  SUCHÝ Tomáš JUDr.
  PODLIPNÁ Silvia Mgr.
  JAŇOVKOVÁ Magda JUDr.
  ŽIVČÁKOVÁ Kvetoslava JUDr.
  MISÁROŠ Vladimír Mgr.
  DOKTOR Marek JUDr.
  SERINA Peter Mgr.
  BDŽOCHOVÁ Romana JUDr.
  ZLOCHOVÁ Ingrid JUDr.
  PROVAZNÍK Martin JUDr.
  GOCNÍK Milan JUDr.
                              
Náhradníci: ZAHRADNÍKOVÁ Jarmila JUDr.
  KAŠŠÁK Rastislav JUDr.; PhD.
  KOVÁR Karol JUDr.
  ČAVOJSKÝ Peter JUDr.; PhD.
  BLYŠŤAN Daniel JUDr.
  ZAHRADNÍK Tomáš Mgr.
  KUCEK Adrián JUDr.
  ZÁVODSKÁ Jana JUDr.
  KUKURA Matej JUDr.; PhD.
  FIGURA Marek Mgr.,Bc.