SK / EN / DE 

Aktuality : Zobrazenie správy

AKO HODNOTÍTE PRÁVNU ISTOTU NA SLOVENSKU? Vyjadrite svoj názor v prieskume INDEX PRÁVNEJ ISTOTY! (10.5.2019)

Advokáti, ako právni profesionáli, sa môžu zapojiť do prieskumu pripraveného Slovenskou advokátskou komorou, ktorej cieľom je sledovať a hodnotiť vývoj legislatívneho a právno-aplikačného prostredia na Slovensku práve cez prizmu toho, ako orgány ochrany práva vo svojej činnosti chránia a rozvíjajú princíp právnej istoty. Ide už o druhý ročník prieskumu. V minulom roku sa pilotného projektu anonymnej ankety zapojilo viac ako 300 advokátov.

Informácie o prieskume s linkom na elektronický dotazník dostali všetci advokáti z komory mailom 29.apríla.2019.

Zapojte sa prosím aj Vy! Vyplnenie prieskumu Vám zaberie približne 15 minút  Vášho času, ale Vaše hodnotenie prispeje k reprezentatívnosti a kvalite nášho výskumu a malo by slúžiť aj ako isté zrkadlo pre orgány tvorby práva aj orgány aplikácie práva.  

 

Výsledky z prieskumu Index právnej istoty 2018 si môžete pozrieť tu:

https://www.sak.sk/blox/cms/dispatch/news/573