Addresse: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Rufen: +421 (2) 204 227 42

Predsedníctvo SAK

Členovia predsedníctva sú volení Konferenciou advokátov na obdobie štyroch rokov, Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.

Predseda

JUDr. Martin PUCHALLA, PhD.Predseda SAK
puchalla@sak.sk

PUCHALLA Martin JUDr.


Pôsobnosť:

 • advokátske skúšky
 • dohľad nad elektronizáciou činností komory v spolupráci s Mgr. Kutanom
 • legislatívna činnosť v spolupráci s predsedami pracovných skupín a podpredsedami komory
 • mediálna oblasť v spolupráci s podpredsedami komory
 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom P SAK pri výkone ich kompetencií
 • ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

Podpredsedovia

JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ Podpredsedníčka SAK
hromcova@sak.sk

HROMCOVÁ Magdaléna JUDr.

Pôsobnosť:

 • činnosť pracovnej skupiny pre verejné právo
 • kultúrno-spoločenská oblasť v spolupráci s JUDr. Haršánym a JUDr. Erdősom

doc. JUDr. Ondrej LACIAK, PhD. Podpredseda SAK
laciak@sak.sk

LACIAK Ondrej JUDr.

Pôsobnosť:

 • zahraničná agenda v spolupráci s JUDr. Puchallom, PhD., JUDr. Mičinským, MCIArb. a Mgr. Hellenbart
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie
 • vzdelávacia činnosť v spolupráci s JUDr. Mičinským, MCIArb

Mgr. Alexandra ČIŽMÁRIKOVÁ Podpredsedníčka SAK
cizmarikova@sak.sk

 ČIŽMÁRIKOVÁ Alexandra Mgr.

Pôsobnosť:

 • ekonomický úsek v spolupráci s JUDr. Mičinským a JUDr. Čížovou

Členovia

Mgr. Ján KUTANČlen Predsedníctva SAK
kutan@sak.sk

KUTAN Ján Mgr.

Pôsobnosť:

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov v spolupráci s JUDr. Hromcovou
 • činnosť pracovnej skupiny pre elektronizáciu výkonu advokácie

JUDr. Zuzana ČÍŽOVÁČlenka Predsedníctva SAK
cizova@sak.sk

ČIŽOVÁ ZUZANA JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad nad problematikou neoprávneného poskytovania právnych služieb
 • dohľad nad vydávaním Zbierky disciplinárnych rozhodnutí v spolupráci s Mgr. Ondrejkovou, JUDr. Štrpkom, PhD. a JUDr. Havelkovou
 • činnosť pracovnej skupiny pre veci advokátske
 • trestné stíhania advokátov a advokátskych koncipientov v spolupráci s JUDr. Erdősom

JUDr. Peter ERDŐSČlen Predsedníctva SAK
erdos@sak.sk

ERDŐS Peter JUDr.

Pôsobnosť:

 • trestné stíhania advokátov a advokátskych koncipientov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Čížovou

Mgr. Richard KARKÓ Člen Predsedníctva SAK
karko@sak.sk

KARKÓ Richard Mgr.

Pôsobnosť:

JUDr. Ľudovít MIČINSKÝ , MCIArb.Člen Predsedníctva SAK
micinsky@sak.sk

MIČINSKÝ Ľudovít JUDr.

Pôsobnosť:

 • Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory
 • činnosť pracovnej skupiny pre súkromné právo

Náhradníci

JUDr. Marian HARŠÁNYNáhradný člen Predsedníctva SAK
harsany@sak.sk

HARŠÁNY Marian JUDr.

Pôsobnosť:

 • dohľad matričnými vecami v spolupráci s JUDr. Hromcovou
  dohľad vo veciach súdnych konaní vedených komorou

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. Náhradný člen Predsedníctva SAK
miroslav.chlipala@sak.cloud

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Pôsobnosť:

JUDr. Matej MARHAVÝ Náhradný člen Predsedníctva SAK
matej.marhavy@sak.cloud

MARHAVÝ Matej JUDr.

Pôsobnosť: