Hosťujúci euroadvokát

Slovenská advokátska komora nevedie zoznam hosťujúcich euroadvokátov, nakoľko v zmysle platných ustanovení zákona o advokácii poskytujú právne služby na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne.

Hosťujúci euroadvokát nie je povinný byť zapísaný v zozname vedenom komore má však všeobecnú informačnú povinnosť voči komore v prípade, že poskytuje na území Slovenskej republiky právne služby, najneskôr do 15 dní od začatia ich poskytovania.

Podrobnosti k informačnej povinnosti upravuje Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 26/3/2018 z 9. marca 2018 ktorým sa ustanovuje informačná povinnosť hosťujúceho euroadvokáta voči Slovenskej advokátskej komore.

Podrobnosti k informačnej povinnosti TU

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informačnej povinnosti hosťujúcich euroadvokátov kontaktujte Margitu Makovskú na tel. č. 02/ 204 227 37 alebo makovska@sak.sk.