Regionálna kancelária SAK

Regionálna kancelária SAK

Regionálna kancelária SAK v Košiciach
Františkánska 5
040 01 Košice

Mgr. TURANOVÁ Alica
tel: 0911 179 325
e-mail: turanova@sak.sk