Združenie

  • písomná žiadosť o zápis,
  • písomná zmluva o združení (podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka),
  • emailový a telefonický kontakt

* Zápis združenia advokátov nie je spojený s poplatkovou povinnosťou

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov združení advokátov a zmien v ňom kontaktujte Margitu Makovskú na tel. č. 02/ 204 227 37 alebo makovska@sak.sk.