Slovenská advokátska komora

Kancelária SAK

Kolárska 4, 6
813 42 Bratislava
tel: 02/204 227 42
e-mail: office@sak.sk

IČO: 30 795 141
DIČ: 2021921033
IČ DPH: SK 2021921033
Bankové spojenie: SLSP Bratislava
IBAN: SK24 0900 0000 0001 7692 5146
BIC: GIBASKBX

Elektronická schránka: E0006764023

Stránkové dni kancelárie komory

Pondelok:

09:00-12:00 13:00-15:00

Utorok:

09:00-12:00 13:00-15:00

Streda:

09:00-12:00 13:00-15:00

Štvrtok

09:00-12:00 13:00-15:00

Piatok nestránkový deň