Slovenská advokátska komora

Kancelária SAK

Kolárska 4
813 42 Bratislava
tel: 02/204 227 42
e-mail: office@sak.sk

IČO: 30 795 141
DIČ: 2021921033
IČ DPH: SK 2021921033
Bankové spojenie: SLSP Bratislava
IBAN: SK24 0900 0000 0001 7692 5146
BIC: GIBASKBX

Stránkove dni

Pondelok: 09:00-14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 09:00-14:00
Štvrtok 09:00-14:00
Piatok nestránkový deň