Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Skutok advokáta spočívajúci v tom, že advokát v reakcii na nepravdivé obvinenia zo strany protistrany označí protistranu výrazom ,,primitívny luhár“, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých ku skutku došlo, predovšetkým ku skutočnosti, že protistrana obvinila advokáta zo závažného konania, ktoré nebolo ničím podložené ako aj k tomu, že sťažnosť na advokáta pre daný skutok bola podaná až po roku a pol, tento výraz nedosahuje takú intenzitu, aby bol spôsobilý znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu.

 

2./ Advokát je osobou, ktorá musí svoje povolanie vykonávať dôstojne a s noblesou, v záujme udržania dôstojnosti advokátskeho stavu však zároveň musí byť aj osobou, ktorá sa jednoznačne postaví proti nepravdivým výrokom adresovaným advokátovi.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 17. mája 2011  

sp.zn. DS VI.-6/11:2757/2010