Výber disciplinárnych rozhodnutí

Zo vzťahu medzi advokátom - školiteľom a advokátskym koncipientom je zrejmé, že koncipient nesmie vystupovať ako tzv. občiansky zástupca bez súhlasu a už vôbec nie proti vôli advokáta - školiteľa.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 16. novembra 2011  

sp.zn. DS III.-73/11:439/2011