Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý nezaplatí riadne a včas príspevok na vzdelávanie  a výchovu advokátskych koncipientov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 29 ods. 1 zákona o advokácii a čl. 1 ods. 4 uznesenia Predsedníctva SAK č. 8 zo 13.3.2006 o príspevku na vzdelávanie koncipientov.

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 14. októbra 2010

sp.zn. DS IV.-14/10:350/2010

 


 

Advokát, ktorý nezaplatí riadne a včas príspevok na vzdelávanie  a výchovu advokátskych koncipientov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 29 ods. 1 zákona o advokácii a čl. 1 ods. 4 uznesenia Predsedníctva SAK č. 8 zo 13.3.2006 o príspevku na vzdelávanie koncipientov.

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 29. októbra 2010

sp.zn. DS VII.-16/10:350/2010