Zobrazenie advokáta

ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.
Advokát
Tehelná 189
Zvolen
960 01
+421455323919
+421455323918
office@akap.sk
Anglicky, Rusky
ico://sk/37895516_20069
Účastník združenia
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva