Zobrazenie advokáta

JANŠO Daniel JUDr.
Advokát
Horné Záhrady 2
Banská Bystrica
974 01
0484153788
0903802199
danolux@reallux.sk
Anglicky
ico://sk/42304253_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax